Алергиска реакција на кожата, карактеризирана со појава на осип. Изгледот на осипот е идентичен со промените на кожата кои ги предизвикува копривата при контакт со кожата. Уртикаријата може да се јави на било која возраст.