Е недоволно спиење. Тоа е поделено според типот и времетраењето на нарушувањето при спиењето. Несоница е поделена на: проблеми пред спиење (несоница на почетокот на спиењето), често и постојано будење (спиење одржување тешкотии), постојана поспаност и покрај адекватна должината на спиењето (неодморливо спиење).