Постојана неспособност на одржување на ерекција доволна за полов однос. Често користен израз во медицинската терминологија е „еректилна дисфункција“ кој го опишува оваа пореметување и овозможува негово разликување од останатите проблеми кој оневозможуваат полов однос, како што е: намалена желба за полов однос и проблеми поврзани со ејакулација и оргазам.