Состојба која ги зафаќа гломерулите, мали филтри во бубрежниот систем. Ова може да предизвика промени во пропустливоста на гломерулите и да влијае на нивната способност да филтрираат отпадни материи и вишок течности од крвта.