Инвазивен дијагностички метод за испитување на внатрешноста или луменот на крвните садови во човековото тело со вбризгување контрастно средство преку специјални катетери во крвните садови.