Болест на црниот дроб која се јавува како последица од оштетување на клетките во црниот дроб. Најчесто се јавува кај лица кои подолго време консумираат алкохол во големи количини, а црниот дроб не е способен да се ослободи брзо од тие штетни материи, и како последица на тоа, се јавува оштетување на клетките кое води до цироза.