Цервикална интраепителијална неоплазија. Поставување на дијагноза на ЦИН, значи постоење на абнормално ткиво или промена во структурата на нормалниот епител на грлото на матката. Постојат три типа на ЦИН, кои во поранешната класификација се нарекуваа дисплазии: ЦИН 1 – низок степен на дисплазија, ЦИН 2 – среден степен на дисплазија и ЦИН 3 – тежок степен на дисплазија. ЦИН се открива со помош на ПАП тест.