Рана која настанува со делумно или целосно кинење на кожата со оштетување на околните ткива. Овој тип на рана најчесто настанува како резултат на несреќи, експлозии, огнено оружје итн. Раната е придружена со обилно и брзо крварење. Овој тип на рана по правило се третира во болница – хируршки.