Антиоксидансите се супстанции што се присутни во мали количини во однос на супстратот што е подложен на оксидација (липиди, протеини, јаглени хидрати, ДНК), но значително ја инхибираат или потполно ја спречуваат нивната оксидација. Тие делуваат како “чистачи“ на слободните радикали односно донори на електрони или Н- атоми.