Психичка состојба проследена со чувство на тешкотии и грижи. Чувство на општа возбуденост и нејасен страв, без очигледна надворешна причина. Антиципација на претстојната физичка, психичка и социјална опасност. Често се поистоветува со поимот страв.