Споделете со пријателите!

Водата во Тетово, Голема Речица, Порој, Лешок и Непроштено исправна за пиење
Најновите резултати од испитувањата покажаа дека водата за пиење во населените места Голема Речица и Порој во тетовско кои беа зафатени со поплави, одговара на прописите за безбедност на вода, односно е исправна, со задолжително продолжување на континуираните мерки за одржување на ова ниво на безбедност и воведување континуирана дезинфекција и хлорирање.

Последните податоци покажуваат дека во Тетово, каде што е воспоставена континуирана дезинфекција на градската водоводна мрежа, и во населените места Лешок и Непроштено, водата за пиење е исправна, додека во останатите рурални подрачја зафатени со поплавите, водата е неисправна и забранета за пиење.

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!