Споделете со пријателите!

Безбедно домашно згрижување на пациенти со сомнителна инфекција со новиот коронавирус (2019-nCoV)
Што треба да се направи за безбедно домашно згрижување на пациенти со сомнителна инфекција со новиот коронавирус (2019-nCoV) кои имаат благи симптоми и за спроведување на мерки на здравствена заштита кај асимптоматски лица кои биле во контакт со сомнителни случаи.

Ова упатство е наменето за здравствени работници и здравствениот персонал кој доаѓа во контакт со пациенти суспектни на инфекција со nCoV.

СЗО продолжува внимателно да ја следи состојбата со цел добивање податоци за ажурирање на ова постоечко упатство за брзи совети.

Домашно згрижување за пациенти со суспектна инфекција со 2019- nCoV кои имаат умерени симптоми

Со оглед на тековното ограничено знаење за болеста предизвикана од инфекција со 2019-nCoV и начинот на пренесување на инфекцијата, СЗО препорачува сомнителните случаи да се изолираат и да се следат во болнички услови. Ова ќе овозможи безбедна и квалитетна здравствена заштита (во случај да се влошат симптомите на пациентите) како и јавна здравствена безбедност. Како и да е, од неколку можни причини, вклучително и ситуации кога хоспитализацијата е недостапна или небезбедна (т.е. ограничен капацитет и ресурси кои не можат да ја задоволат побарувачката за здравствени услуги), или во случај на согласно одбивање на хоспитализација, може да се превземаат алтернативни постапки за обезбедување на здравствена нега…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!