tigrest-komarec-zdodeven-i-opasen-prenositel-na-virusot-na-zapadno-nilska-treska
Споделете со пријателите!

Кои се карактеристични симптоми на западно-нилската треска?
Со порастот на просечните температури и влажноста што е се поочигледно последниве децении, се менуваат еколошките услови во околината, кои стануваат поволни за размножување и ширење на инсекти кои претставуваат вектори за огромен број патогени. Меѓу нив особено значаен е т.н. тигрест комарец кој, во летниот период, со својата целодневна интензивна активност и агресивното касање предизвикува непријатности и создава силни алергиски реакции кај луѓето. Tигрeстиот комарец сега веќе е доминантен вид и во Македонија. На истиот за положување на јајцата му се доволни и мали количини на вода на пример, во саксии за цвеќе, вазни, контејнери и автомобилски гуми, барички вода во дворот. Тигрестите комарци во светски рамки се преносители на повеќе заболувања: денга треска, треската чикунгуња, зика, жолта треска, како и некои паразити. За среќа, овие болести не се присутни во Македонија, па затоа комарците, реално, не можат да ги пренесат. Но, сепак, реален ризик е пренесувањето на вирусот на западнонилската треска преку убод од тигрест комарец, зашто негови природни резервоари претставуваат птиците. Западно-нилската треска не се пренесува од човек на човек. 
Најдобра превенција, е соодветно заштита на кожата од каснување од комарци преку покривање на најголем дел од телото и користење на репеленти на голата кожа.
Кои се карактеристични симптоми на западно-нилската треска?

Околу 80% од инфекциите кај луѓето поминуваат без манифестација на симптоми. Останатите 20% симптоматски инфекции може да бидат со лесна или тешка клиничка слика а се јавуваат од 3 до 14 дена по каснување од заразен тигрест комарец. За полесна клиничка слика се сметаат симптомите: треска, главоболка, мачнина, повраќање, болки во телото, осип на кожата и потечени лимфни јазли. Под тешка клиничка слика се подразбира: воспаление на мозокот, висока телесна температура, грчеви, губење на свеста, вкочанет врат, парализа. Статистиката вели дека кај помалку од 1 процент од заболените се манифестираат тешки невролошки симптоми. За болеста нема ни вакцина ниту лек, а кај потешко болните се даваат инфузии и симптоматска терапија. Најризични категории се постарите и имунокомпромитираните лица.

Како да се превенираат убодите од комарци?

Најдобра превенција, е соодветно заштита на кожата од каснување од комарци преку покривање на најголем дел од телото и користење на репеленти на голата кожа. Заштитата е строго препорачана доколку се престојува во близина на вода, паркови и други тревнати простори каде што е зголемена веројатноста да има комарци, а особено навечер. Прозорите од домот треба да бидат заштитени со соодветни мрежи против комарци а може да се користат и репеленти за заштита на домот.

Прочитајте:  Како да ја подготвите вашата патна аптека за одмор

Освен авионското и приземното прскање против комарци, секој може локално да влијае во спречување на размножувањето на комарци во средината во која престојува. Во овој контекст е важно:

  • Да не се оставаат отворени садови во дворовите во кои може да се собира вода;
  • Редовно да се чистат олуците за да се овозможи истекување на водата;
  • Одржување на базените за капење и фонтаните;
  • Сушење на барите во дворовите.

 


Споделете со пријателите!