Заштита од крлежи

Избегнувањето на подрачја со крлежи се најдобра заштита од овие инсекти. Задолжително побарајте медицинска помош доколку забележите крлеж на вашата кожа