shto-treba-da-znaete-za-transfuzijata-na-krv_image
Споделете со пријателите!

Трансфузијата на 10 единици крв во 24-часовен период, или 5 единици крв за 4 часа се смета за голема трансфузија на крв.
Трансфузијата на крв може да биде многу важна за животот, но дали треба да се прави премногу често? Има ли ограничување колку трансфузии на крв може да има лице? Одговорот на двете прашања е „не“.

Трансфузијата на крв е честа медицинска процедура. Таа се прави за лекување на долгорочни болести или во медицински итни случаи. Крвта содржи бели и црвени крвни клетки заедно со тромбоцити и плазма. Трансфузијата на крв вклучува давање на цела крв или само одреден дел од неа. Според Американскиот Црвен Крст, вообичаено трансфузиите на крв вклучуваат само една компонента од крвта, која можат да бидат црвени крвни клетки, тромбоцити или плазма. Трансфузијата на белите крвни клетки е ретка.

Правила за трансфузија на крв

Болниците вообичаено имаат правила за тоа колку ниска треба да биде крвната слика на лицето пред да се одобри трансфузија на крв. Овие правила често ги вклучуваат нивоата на хемоглобинот – протеин во црвените крвни клетки што носи кислород до ткивата и органите во телото. Ниските нивоа на хемоглобинот често укажуваат на губење на крв или недостаток на производство на црвени крвни клетки.

Една студија финансирана од „American Association of Blood Banks“ препорачува да се ограничат трансфузиите на црвените крвни клетки за хоспитализирани возрасни пациенти, додека нивото на хемоглобин не се спушти на 7 грама на децилитар (g/dl).

Горенаведениот параметар за хемоглобинот, исто така, има тенденција да резултира со пократок престој во болниците и пониски стапки на компликации, вклучувајќи ја и смртта. Дополнителни правила за трансфузија на крв вклучуваат крвта на лицето на коешто му е потребна трансфузија да биде компатибилна со крвта на дарителот. За да се провери дали крвта на дарителот е соодветна за давање на лицето кое треба да прима крв се прави тест за одредување на крвна група. По трансфузијата на крвта, медицинско лице треба ја следи состојбата на пациентот за какви било негативни реакции за време и по трансфузијата на крв.

Ограничувања за трансфузија на крв

Трансфузијата на крв може да биде ограничена доколку некое лице има негативна реакција или компликација. Во некои случаи, трансфузијата на крв може да биде ограничена ако донираната крв не е доволна што често случува при големи катастрофални несреќи со многу жртви, каде што е можно на многу луѓе да им е потребна крв.

Прочитајте:  Покачен холестерол и триглицериди – побарајте природни решенија

Исто така, трансфузијата на крв може да се ограничи во случаи кога кај едно лице се појавува потреба од примање на крв, но постоечката состојба претставува контраиндикација или причина за избегнување на давањето на крв. На пример, одредени срцеви состојби може да се влошат со зголемување на волуменот на крвта преку трансфузија.

Можни компликации при трансфузија на крв

Трансфузијата на крв носи ризик од различни компликации од кои некои може да не се загрижувачки, а други може да се опасни по живот. Една ретка компликација е ненадејна имуна реакција која се случува кога имунолошкиот систем на лицето што ја прима крвта ги напаѓа трансфузираните крвни клетки и ги оштетува бубрезите.

„Трансфузијата на 10 единици крв во 24-часовен период, се смета за голема трансфузија на крв.“

Дополнителни компликации од трансфузија на крв може да вклучуваат треска и инфекција. Она што се нарекува голема трансфузија на крв може да има дополнителни компликации. Трансфузијата на 10 единици крв во 24-часовен период, или 5 единици крв за 4 часа се смета за голема трансфузија на крв. Голема или масовна трансфузија на крв може да биде потребна во случаи кога лицето е во шок поради брзото губење на крвта, како и при трауматски повреди и компликации од операција што може да доведат до масовна загуба на крв.

Алтернативи на трансфузија на крв

Во случаи на лоша реакција или компликација при трансфузијата на крв, може да се употребат алтернативни чекори меѓу кои се:

Хематопоетски фактор за раст

Хематопоетски фактори за раст се супстанции кои ја стимулираат коскената срцевина да го зголеми производството на крвни клетки. Хематопоетските фактори за раст се природно направени во телото, но, исто така, достапни се и синтетички верзии за лекување на лица со ниска крвна слика. Бидејќи користењето на хематопоетските фактори за раст бара повеќе време, истото не е ефикасно во ситуации коишто се опасни по живот и кога волуменот на крвта треба брзо да се зголеми.

Волумен експандери

Волумен експандерите се внесуваат во крвотокот преку вена. Тие го поттикнуваат проширување на волуменот на течности во телото за да помогнат во подобрувањето на циркулацијата на крвта до органите. Тие може да се дадат кога едно лице е во одредени видови на шок. Волумен експандерите не го зголемуваат бројот на црвените крвни клетки во телото, но може да бидат алтернатива во случај на одбивање на трансфузијата на крв или несакани реакции на крвните компоненти.


Споделете со пријателите!