Макрофаги

Макрофагите се диференцирани моноцити во ткиво. Овие големи специјализирани клетки имаат за цел да ги препознаваат, проголтуваат и уништуваат целните клетки.

Кратка приказна за крвта

Терминолошки изразот крв е еден од најчесто користените но општ осврт на комплетната функција на овој транспортен медиум е исто така битен за проширување на општите познавања во процесот на подигање на свеста на нашето здравје.

Хемороиди или анални фисури?

Аналните фисури се мали расцепи во пределот на анусот и предизвикуваат чешање, крварење и болка која е многу по нагласена одколку онаа која се јавува кај хемороидите…