sekojdnevna-primena-na-jajca-vo-ishranata-mozhe-znachitelno-da-go-zgolemi-rastot-kaj-decata_image
Споделете со пријателите!

Јајцата се добар извор на протеини и други хранливи материи кои на децата им се потребни за здрава, балансирана исхрана
Јајцата се комплетна храна, безбедно спакувани и веројатно повеќе достапни за популации сиромашни со ресурси од други комплементарни храна. Тие се прифатливи и со висока хранлива вредност.

Со секојдневната нивна примена во исхрана на децата, значително може да го зголемат растот кај малите деца и да го намалат заостанувањето во нивниот развој за околу 47% -вели една нова студија водена од Лаура Ланоти направена од експерти за исхрана на деца на Факултетот Браун на универзитетот Вашингтон во Сент Луис. Резултатите од оваа студија беа многу по драстични за разлика од претходните, и звучи како добра вест за недоволно исхранети деца во некои делови од светот каде што децата со забавен раст се честа појава како што се Андите на Еквадор и Северна Америка.

„Студијата е работена во Еквадор кај деца на возраст од 6-9 месеци“

Ланоти и ко-авторите спровеле рандомизирана, контролирана студија во Еквадор во 2015 година кај деца на возраст од 6-9 месеци, при што им е давано едно јајце на ден во период од 6 месеци, во споредба со контролната група, кои не добивале јајца.

Оваа студија покажала дека јајцата придонесуваат за зголемување на стандардната должина за соодветната возраст како и зголемување на стандардна тежина која одговара на соодветна возраст кај децата. Моделите кои беа дел од ова истражување укажуваат на намалена преваленција на заостанување во растот од 47% и намалување на процентот на подпросечната тежина од 74%. Децата вклучени во групата имаат повисок диететски внес за сметка на јајца и намален внес на засладени храни во однос на контролната.

Истражувачите од студијата истакнуваат дека се изненадени од големината на ефектот на оваа интервенција во исхраната – „Големината на ефектот е 0,63 во однос на глобалниот просек од 0,39“.

При извршување на студијата децата биле внимателно следени за појава на алергиски реакции на јајца но таа поминала без пријавени инцинденти од страна на родителите. Ова говори дека јајцата апсолутно треба да се препорачан избор на исхрана за децата особено во земјите на развој.

Прочитајте:  Дали прескокнувањето на појадокот навистина води до прејадување?

Студијата покажала дека јајцата се чинат како добар, евтин, достапен а евтин извор на храна со висока хранлива вредност и со кој би се избегнало заостанување во раст кај децата од оваа популација.

Се додека вашето дете нема позната алергија на јајце не постои причина да не му дадете јајца. Јајцата се добар извор на протеини и други хранливи материи кои на децата им се потребни за здрава, балансирана исхрана.


Споделете со пријателите!