Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 20 ноември 2015

Во врска со реализација на проектот на Владата на Република Македонија, „Фондот се грижи за хроничните болни“ би сакале да ве информираме за најновите резултати од јавувањата на вработените од Фондот во грижата на хронично болните. Комуникацијата во кол центарот се одвива со телефонски јавувања, смс пораки и е-пошта со осигуреници кои се хронично болни од кардиолошки, бубрежни заболувања и дијабетес.

Досега, 10 тима на вработени во Фондот контактираа 10.000 осигуреници со дијабетес, кардиолошки и бубрежни заболувања, од предвидените 154.531 осигуреник. Можеме со задоволство да констатираме дека за овој период од месец дена, наидовме на позитивен приeм кај осигурениците кои ги контактиравме…

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!