Споделете со пријателите!

Студија за исхрана на населението во Република Македонија
Институтот за јавно здравје на РМ, согласно договорените активности со Министерството за здравство на РМ за 2015 година, ја спроведе првата Студија за исхрана на населението во РМ. Иницијативата за ваква студија беше на ИЈЗРМ, првенствено заради недостатокот на податоци за исхрана и животни навики кај возрасното население во РМ. ИЈЗРМ се заблагодарува на поддршката за спроведување на студијата до Канцеларијата на СЗО во РМ.

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!