hemiski-sostav-na-brasnoto-goce-vasilevski_image
Споделете со пријателите!

Дознајте повеќе за хемискиот состав на брашното
Хемискиот состав на брашното, во значајна мера зависи од хемискиот состав на зрното и типот на брашното. Исто така, овој состав е зависен од видот и од сортата на пченицата и ’ржта или другите растителни видови. Почвено-климатските услови и агротехничките мерки, во текот на вегетацијата, во голема мера влијаат на хемискиот состав на зрното, дури често пати повеќе отколку сортните особини.

„Тврдата пченица е погодна за брашно за производство на леб, додека меката дава брашно за печива“

Содржината на белковини во брашното, варира од 7 до 17%, што зависи од видот, сортата, почвата, климатските услови за време на производството и др. Во принцип, пчениците со висок процент на белковини -„тврдата пченица“ дава брашно погодно за производство на леб, додека пченицата со помал процент на белковини т.н. „мека“ дава брашно погодно за: печива, бисквити итн.

Содржината на белковини кај брашното, за различни намени изнесува: 7-9% во брашно за бисквити, 9-10% во брашно за печива, 12,5-13,5% во брашно за леб, 14-15% во високобелковинско брашно и 45% во глутенското брашно.

Најчесто, обичното брашно го има следниов хемиски состав: 14% белковини, 75% јаглехидрати, 1% масти, помалку од 1% пепел и 14% вода. Составот на специјалното брашно зависи од рецептите на производителот и нивната намена. Во некои држави, со законски регулативи е регулирано и збогатувањето на брашното со: железо, селен, калциум, тиамин и ниацин и др. Во Велика Британија, додавањето на овие додатоци е задолжително, со цел да се надоместат изгубените материи при мелењето и рафинирањето.

Калциумот се додава кај сите, освен кај интегралното и саморастечкото брашнo.

Количеството на белковини, во брашното, има силно влијание на крајните производи. Особено одлучувачка улога, врз квалитетот на лебот, игра содржината на глиадин и глутенин. Под дејство на додадената вода, во брашното, глиадинот и глутенинот го формираат лепилото во тестото, кое не дозволува да излегуваат создадените гасови при ферментацијата, па затоа тестото расте.

„Содржината на глиадин и глутенин има одлучувачка улога врз квалитетот на лебот“

Месењето на тестото многу влијае на создавањето и квалитетот на лепилото. Мастите и шеќерот негативно влијаат, додека солта и аскорбинската киселина позитивно влијаат на активноста на глутенот. Силното (јако) пченично брашно содржи повисок процент на белковини и се упоребува за производство на леб.

Мекото брашно, произведено од различни видови и сорти пченица и други алтернативни растенија, содржи помало количество белковини и се употребува за производство на бисквити и други слични производи. Помалото количество белковини овозможува формирање на полесна структура кај овие производи. Тестенини (паста) и крцкави бисквити се произведуваат од пченица – дурум која се одликува со многу висока содржина на белковини.

Во зависност од типот, пченичното брашно обезбедува: од 1320 до 1450 KJ/100 g, одредено количество белковини, многу витамини, особено B витамин, тиамин и ниацин и многу минерали. Различни типови брашна од иста партија зрна, суштински се разликуваат според хемискиот состав, но сепак постои одредена законитост.

НАРАЧАЈТЕ
Нарачајте ја својата книга!
Повеќе информациина на оваа тема прочитајте во книгата Преработка на жито и брашно на Проф. Д-р Гоце Василевски, која може да ја порачате на следниов е-маил.

Споделете со пријателите!