Страв од огледала, поточно од гледање на својот одраз во огледало. Оваа фобија најчесто е поврзана со трауми и трауматични настани, во кои жртвите тврдат дека виделе духови.