Е сериозна инфекција на белите дробови предизвикана од бактерија (Bordetella pertussis). Голема кашлица е многу заразно заболување кое предизвикува напади на кашлица и може да биде исклучително тешка болест кај малите бебиња кај кои дишните патишта многу мали и неразвиени и може да заврши со смртен исход.