Процес во кој зрелата јајце клетка се ослободува од јајникот и е спремна за оплодување. Овулацијата е време од менструалниот циклус кога жената е плодна. Се случува еднаш во месецот, односно еднаш во текот на еден месечен циклус на жената.