Дегенеративната болест на зглобовите, која се однесува на болки или воспаление кое може да биде последица на систематско губење на коскеното ткиво во зглобовите. Тоа е најчест облик на артритис, особено кај старите луѓе. Кај остеоартритисот, заштитата на крајот на коските во зглобовите, особено во ‘рбетот и во нозете постепено се истрошува.