Новосоздадена творба во организмот, настанала поради различни надворешни или внатрешни фактори односно причинители. Зборот “неоплазма” може да се дефинира и како абнормална маса на клетки или ткива настаната поради нивен абнормален раст и развој.