Страв од јавно говорење, популарно познато како трема. Се смета дека ова е најчестата фобија во светот, дури почеста и од фобијата од смрт. Присутна е кај 75% од сите луѓе на светот.