Зголемен лимфен јазол. Може да биде генерализирана, кога се зафатени две или повеќе регии и локализирана каде се променети лимфните жлезди во една регија. Акутно зголемување на лимфна жлезда на вратот најчесто е последица на инфекција-вирусна, стерптококна, стафилококна или сл. Билатералното (обострано) зголемување на лимфните жлезди на вратот е најчесто воспаление на лимфните жлезди од вирусно потекло, додека едностраното е предизвикано од бактерии (стафилококи или стрептококи).