Физиолошка состојба како резултат на хормоналните влијанија кај оние поединци што имаат генетска предиспозиција. Се манифестира со делумен или целосен недостаток на влакна на косата на главата.