Или антитела, се белковини кои се образуваат по навлегувањето на антиген во организмот и можат посебно да се поврзуваат со него. Антителата припаѓаат на гама глобулините.