Една од најчестите болести на очите, претставува прогресивна болест со оштетување на очниот нерв, кое води до постепено намалување на видот. Погодува околу 2% од очните сензори, а настанува од зголемување на очниот притисок поради што се оштетува оптичкиот нерв кој ја пренесува сликата од окото до мозокот.