Може да биде акутен и хроничен. Акутниот е краткотрајно воспаление на слузницата на бронхиалното стебло, додека хроничниот бронхитис, е воспаление на главните дишни патишта кое се карактеризира со редовно кашлање и трае 3 месеци-најголем број денови , во текот на две години.