Хронична опструктивна болест на дишните патишта која што предизвикува воспаление и стеснување на дишните патишта. Механизмот кој доведува до симптомите на астма е сложена имунолошка реакција на системот за дишење на разновидни материи, што доведува до развој на воспалителната реакција и ослободување на хемиските посредници на воспалението.