Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 16 февруари 2016

Фондот за здравствено осигурување на Македонија продолжува да промовира нови електронски услуги, во рамки на месец февруари кој е прогласен за месец на електронски услуги. Денес, Фондот на својот портал промовира три нови електронски услуги за правата кои се гарантирани врз основа на закон за нашите осигуреници кои досега беа достапни само во хартиена форма, а од сега ќе можат да ги добијат поедноставно, побрзо и поефикасно по електронски пат преку новите електронски услуги кои денеска ги промовираме. Денес ги промовираме следните три нови електронски услуги:

  • Барање за добивање на решение за ослободување од партиципација по различни основи;
  • Барање за повраток на средства за повеќе наплатена партиципација;
  • Барање за издавање на двојазичен образец…

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!