dali-lugjeto-visok-pritisok-se-vo-opasnost-od-covid-19
Споделете со пријателите!

Изјава од Советот на Европското Здружение на Кардиолози во врска со лековите за хипертензија (AKE инхибитори и ангиотензин рецептор блокатори) и COVID-19
Врз основа на некои иницијални извештаи од Кина и недоволен број на докази дека артериска хипертензија може да е поврзана со зголемен ризик од смртност кај лица хоспитализирани со COVID-19, се појавија одредени хипотези дека се можни потенцијални несакани ефекти од употребата на АКЕ- инхибитори или ангиотензин рецептор блокатори.

„Советот на Европската Асоцијација на Кардиолози сака да го потенцира непостоењето на докази кои го поддржуваат штетниот ефект на AKE инхибитори и ангиотензин рецептор блокаторите во контекст на пандемијата со COVID-19.“

По социјалните медиуми кружат информации кои сугерираат дека овие лекови, кои се едни од најупотребуваните за лечење на артериска хипертензија, можат да го зголемат ризикот од инфекција а исто така луѓето кои се веќе инфицирани би можеле да имаат потешка клиничка слика од SARS-CoV2. Овие заклучоци се донесено врз основа на некои согледувања дека слично на корона вирусот кој предизвикува SARS, COVID-19 се врзува за специфични ензими кои се викаат АКЕ2 за да ја заразат клетката и дека нивоата на АКЕ2 рецепторите се зголемени кај луѓе кои се на терапија со AKE инхибитори или ангиотензин рецептор блокатори.
Поради тоа што ширењето на овие непроверени информации во време на пандемија оди многу брзо, пациентите кои се на терапија со овие лекови и нивните лекари, се особено загрижени па дури и се одлучуваат да ја прекинат терапијата со АКЕ инхибитори и ангиотензин рецептор блокатори.

Шпекулациите околу безбедноста на АКЕ инхибитори и ангиотензин рецептор блокатори во третман на хипертензија а во корелација на COVID-19, немаат никаква научна основа или докази кои би го поддржале теориите. Постојат некои студии на животни кои покажуваат дека земањето на овие лекови може да има некои заштитни ефекти при сериозни компликации на белите дробови кај пациенти со COVID-19 инфекција, но до денес не се направени такви истражувања кај луѓето.

Прочитајте:  Целна станица се неутрализирачките антитела!

Советот на Европската Асоцијација на Кардиолози сака да го потенцира непостоењето на докази кои го поддржуваат штетниот ефект на AKE инхибитори и ангиотензин рецептор блокаторите во контекст на пандемијата со COVID-19.

Prof. Giovanni de Simone,
Шеф на Советот за хипертензија при Европската Асоцијација за Хипертензија
Линк до официјалниот документ

 


Споделете со пријателите!