Споделете со пријателите!

15 мај прогласен за Mеѓународен ден на семејството од страна на Генералното собрание на Обединетите нации
Gенералното собрание на Обединетите нации го прогласи 15 мај, како меѓународен ден на семејствата. Одбележување на овој ден ја нагласува важноста на семејството како основна единица во општеството, но и загриженоста за состојбата на семејствата низ целиот свет.

Иако семејствата низ целиот свет се трансформираа во текот на изминатите децении во однос на нивната структура и како резултат на глобалните трендови и демографските промени, Обединетите нации сè уште го препознаваат семејството како основна општествена единица. Меѓународниот ден на семејствата дава можност да се промовира свеста за прашањата поврзани со семејствата и да се зголемат знаењето за социјалните, економските и демографските процеси што ги засегаат. Тоа инспирираше серија настани за подигнување на свеста, вклучувајќи го и одбележувањето на националниот ден на семејството. Во многу земји, овој ден е можност да се нагласат разликите, приоритетите и интересите на семејствата. Активности во одбележување на денот на семејствата, вклучуваат работилници, конференции, радио и телевизиски програми, новински статии и културни програми кои ги истакнуваат релевантните теми…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!