urinarna-inkontinencija-farmakoloshki-tretman-ili-hirurshka-intervencija_image
Споделете со пријателите!

Хируршкиот третман е воглавно резервиран за лекување на потешките форми на уринарна инконтиненција
Уринарната инконтиненција е дефинирана како неволно и неконтролирано испуштање на урината низ природните уринарни патишта. Уринарна инконтиненција е многу често заболување со големо влијание врз квалитетот на животот на болниот.

Битно е да се разбере дека ова не е физиолошка појава на староста, па затоа треба да се лекува. Лек од избор во лекувањето на ургентната инконтинеција се антихолинергиците.

Хируршкиот третман е воглавно резервиран за лекување на потешките форми на стрес или мешаната инконтиненција.

15-30% од популацијата постара од 65 години; се соочува со овој проблем (секој втор пациент ги крие симптомите)

 • 28% од жените на 55 години;
 • 17% од мажите на 55 години;
 • Ж > М до 75-та годишна возраст, потоа Ж = М.

Според Етиолошките фактори заради кој настанува, инконтиненцијата може да е:

 • Привремена инконтиненција:
 • Алкохол, caffeine;
 • Акутна уринарна инфекција;
 • Опстипација;
 • Некои лекови (антихипертензиви, седативи, мускулни релаксанти, високи дози на Vit. B и C).

Перзистентна инконтиненција:

 • Старост;
 • Менопауза;
 • Акушерски интервенции;
 • BPH или карцином на простата;
 • Калкулоза;
 • Невролошки пореметувања (ICV, M. Parkynsoni, Sclerosis multiplex, Alzheimer, полинеруопатии, вертебрална траума и др.)

Фактори на ризик

 • Луѓе со прекумерна телесна тежина;
 • Жени мултипари или со тешко породување;
 • Жени во менопауза и хормонални промени;       
 • Пациенти со дијабет;
 • Хронична опструктивна белодробна болест;
 • Пациенти со артериска хипертензија;
 • Хронична бубрежна инсуфициенција;
 • Прекумерни  контракции на детрусорот.

Ургентната инконтиненција може да настане заради различни етиолошки причини

Инфекции,  калкулоза, тумори,  атрифичен вагинитис или уретритис, ICV, sclerosis multiplex, M. Parkynsoni,  деменција, BPH и др.

Стрес или сфинктерна инконтиненција може да се случи заради

 • Инкомпетентни сфинктери (инфекции, траума, зрачење, неурогена дисфункција).
 • Зголемен абдоминален  притисок (кашлање, кивање, смеење и др.);
 • Хипермобилност на вратот  на м. меур и уретрата  (старост, хормонални пореметувања, акушерски операции).
Прочитајте:  Собни растенија што го прочистуваат воздухот

Преливна Инконтиненција настанува при

 • Прекумерна дистензија на мочен меур;
 • Субвезикална опструкција (BPH, стриктура на уретра, цистоцела);
 • Хипотоничен или атоничен детрусор (траума на кичма, ICV, лекови, дијабет).

Цел на лекување е да се постигне Релаксација на детрузорот  и зајакнување на сфинктерите и мускулите на урогениталната дијафрагма

Медикаментозната терапија вклучува:

 • Антихолинергици (антимускариници);
 • Алфа-адренергици;
 • Естрогени;
 • Комбинирана терапија.

Доколку нема ефект медикаментозната терапија тогаш се прави хируршки зафат по неколку методи „Sling“ процедури:

 • Tension Free Vaginal Tape (TVT);
 • Trans Obturator Tape (TOT).
 • Отворена хирургија:
 • Marshall-Marchetti-Kantz procedure;
 • Ретропубична колпосуспензија.

Степен нa успешност на хируршкото лекување на уринарната инконтиненција изнесува околу 80%, степен на успешност после 10 години опаѓа на 50%.

Д-р Скендер Велијаспецијалист уролог


Споделете со пријателите!