Ризик – фактори и начини на превенција

Покрај генетскиот код, во настанувањето на болеста влијаат и други фактори и навики, како: зголемено внесување на сол, прекумерено внесување кафе, алкохол, никотин, коморбидитетни фактори…Артериска…