Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020 (12-та недела, до 22.03.2020)
Во текот на 12-та недела од 2020 година, пријавени се 671 (I=32,4/100.000) случаи со грип/ заболувања слични на грип, намалување од 62,6% во споредба со минатата недела (n=1.792).

Бројот на пријавени лица споредено со 12-та недела од минатата сезона (n=975) е намален за 31,2%, а во споредба со бројот за 12-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 9 сезони) (n=1.024) се регистрира зголемување од 4,1%.

Регистрираната инциденца оваа недела е во рамките на вон-сезонска активност на вирусот на грип, согласно МЕМ моделот за одредување на интензитет на активноста на сезонски грип.

Во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ, во текот на 12-та недела, пристигнати се 16 материјали за тестирање на грип. Од тестираните материјали, 4 (25%) се позитивни за присуство на вирусот на инфлуенца, по 2 примероци Influenza А (A/H3 и  A/H1pdm) и Influenza B (B Victoria)

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!