Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020 (05-та недела, до 02.02.2020)
Во текот на 5-та недела од 2020 година (27.01–02.02.2020), пријавени се 2.825 (I=136,5/100.000) случаи со заболувања слични на грип, што е зголемување за 76,6% во споредба со минатата недела (n=1.600).

Бројот на пријавени лица оваа недела споредено со 5-та недела од минатата сезона (n=1.252) е зголемен за 2,3 пати, а во споредба со бројот за 5-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 9 сезони) (n=2.797) се регистрира зголемување од 1,0%.

Регистрираната инциденца оваа недела е над неделната граница на сезонска (ниска) активност (I=36,4/100.000) на вирусот на грип, согласно МЕМ моделот за одредување на интензитет на активноста на сезонски грип.

Оваа недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ, пристигнати се 80 материјали за тестирање на грип. Од тестираните материјали, 49 (61,3%) се позитивни за присуство на вирусот на инфлуенца – кај 26 е детектиран тип А (18 A/H1pdm, 7 A/H3 и 1 несубтипизирани), а 23 се инфлуенца тип Б (18 Victoria и 5 неодредена линија)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!