Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019 (51-та недела, до 23.12.2018)
Во текот на 51-ва недела од 2018 година (17.12-23.12.2018), во Република Македонија пријавен е 241 (I=11,7/100.000) новозаболен на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, што е зголемување за 15,3% во споредба со минатата недела.

Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 2,3 пати споредено со 51-ва недела од минатата сезона (n=104), а во однос на бројот за 51-ва недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 8 сезони) постои намалување од 7,3%.

Пријавената инциденца е под бројот кој ја означува неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (I=35,07/100.000). Активноста на вирусот на грип е под сезонското ниво, односно сѐ уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип.

Како и претходната, во 51-ва недела најголем број заболени (n=165; 68,5%) се пријавени во најголемата возрасната група од 15-64 години, а највисока инциденца од 18,1/100.000 жители е регистрирана кај најмалите – децата на возраст од 0-4 години.

Оваа недела пријавени се заболени лица од 17 извештајни единици, а во 7 извештајни единици бројот на пријавени заболени лица е над 10. Најголем број заболени се пријавени од подрачјето на ПЕ Гостивар каде е регистрирана и највисока инциденца (n=64, I=53,4/100.000)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!