Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019 (3-ра недела, до 20.01.2019)
Во текот на 3-та недела од 2019 година (14.01-20.01.2019), во Република Македонија пријавени се 535 (I=25,9/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, што е зголемување за 90,4% во споредба со минатата недела.

Бројот на пријавени лица оваа недела е помал за 16,0% споредено со 3-та недела од минатата сезона (n=637), а во однос на бројот за 3-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 8 сезони) постои намалување од 73,7%.

Пријавената инциденца е под неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (I=35,07/100.000). Активноста на вирусот на грип е под сезонското ниво, односно сѐ уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип.

Како и во текот на сите претходни недели од почетокот на сезоната, така и во 3-та недела, најголем број заболени (n=416; 77,8%) се пријавени во најголемата возрасната група од 15-64 години, а највисока инциденца од 31,0/100.000 жители е регистрирана кај децата од возрасната група од 0-4 години.

Оваа недела пријавени се заболени лица од 19 извештајни единици. Најголем број заболени се пријавени од подрачјето на ПЕ Гостивар (n=183) каде е регистрирана и највисока инциденца (I=152,8/100.000)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!