misteriozna-bolest-se-rashiri-niz-kina-ushte-tri-drugi-aziski-zemji_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Коронавирусите (CoV) се големо семејство на вируси кои предизвикуваат болести кои се движат од обична настинка до потешки заболувања (SARS-CoV, MERS-CoV). На 31 декември 2019 година, Кинеските здравствени власти го известија СЗО за појава на кластер на пневмонии со непознат причинител во Вухан, Кина. На 9-ти јануари 2020 година, веќе беше идентификуван нов коронавирус, за кој генетското секвенционирање утврди дека припаѓа на родот бета-корона вируси. Новиот коронавирус (SARS-CoV2) е нов вид на коронавирус што претходно не бил идентификуван кај луѓето и предизвикува заболување наречено COVID-19. Откако голем број на земји во сите региони на СЗО регистрираа случаи, на 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.

Вообичаените симптоми и знаци на инфекција вклучуваат температура, треска, кашлица и тешкотии во дишењето. Кај потешките случаи, инфекцијата може да предизвика пневмонија, тежок акутен респираторен синдром, откажување на бубрезите, па дури и смрт. Не постои специфичен третман, слично како за најголем број од вирусите. Сепак, многу од симптомите можат да бидат третирани и затоа третманот треба да е врз основа на клиничката состојба на пациентот.

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 23.03.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 332.930 (40.788 нови)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 14.509 (1.727 нови)
 • Број на зафатени земји/ територии – 189

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 171.424 (20.131 нови)
 • Смртни случаи – 8.742 (1.318 нови)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 95.637 (850 нови)
 • Смртни случаи – 3.473 (35 нови)
Прочитајте:  Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019
за 7-та недела

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 1776 (519 нови)
 • Смртни случаи – 58 (13 нов)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 25.375 (1.706 нови)
 • Смртни случаи – 1.741 (145 нови)

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 37.016 (17.331 нови)
 • Смртни случаи – 465 (213 нови)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 990 (251 нови)
 • Смртни случаи – 23 (3 нови)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!