kako-se-odnesuvaat-horoskopskite-znaci-vo-epidemija_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 1.019 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2. Регистрирани сe вкупно 124 нови позитивни случаи од 11 градови во државата (Табела 1). Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (71,8%), а регистриран е прв позитивен случај во Ресен.

Од вкупниот број на тестирани, 19 припаѓаат на таргетираниот скрининг во градинките во Скопје без регистрирани позитивни случаи.

Табела 1. Дневна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 09.06.2020

Град Број на заболени Починати
Скопје 89* 3
Тетово 11 1
Охрид 8*
Куманово 4
Струга 3 2
Штип 2 1
Прилеп 2
Струмица 2
Велес 1
Гостивар 1
Ресен 1
Вкупно 124 7

*9 лица од Скопје и едно лице од Охрид сѐ уште се истражуваат

Регистрирани се случаи во сите возрасни групи, а најзастапена е возрасната група над 60 години со 30 позитивни. Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 57 лица од женски и 67 од машки пол.

Од епидемиолошки обработените случаи (n=114), регистрирани се 14 хоспитализирани, а кај 25 лица е регистрирано присуство на коморбидитети. Од обработените нови случаи, 44 (37,1%) имаат контакт со потврден случај, а регистриран е еден импортиран случај.

По добиени два негативни теста за присуство на SARS-CoV-2, како оздравени се водат 6 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Регистрирани се седум смртни случаи, од Скопје, Струга, Тетово о Штип. Случаите биле на возраст од 46-87 години. Имале симптоми и биле хоспитализирани. Кај еден од случаите не се регистрирани пропратни коморбидитети, а два од починатите имале контакт со потврден случај во државата.

Прочитајте:  Годишен извештај за ДСГ за 2015 и прв квартал 2016

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 09.06.2020, пријавени се вкупно 3.363 случаи на COVID-19 (I=161,9/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 32 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел од нив се регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово, Штип, Прилеп, Велес и Струга, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Куманово, Прилеп, Велес, Дебар и Тетово. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга.

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 09.06.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 7.039.918 (108.918 нови)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 404.396 (3.539 нови)
 • Број на зафатени земји/ територии – 214

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 3.366.251 (54.864 нови)
 • Смртни случаи – 183.950 (2.146 нови)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 2.303 361 (16.801 нови)
 • Смртни случаи – 184.671 (511 нови)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 658.614 (17.185 нови)
 • Смртни случаи – 14.913 (311 нови)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 378.118 (13.922 нови)
 • Смртни случаи – 10.376 (406 нови)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 192.335 (1.060 нови)
 • Смртни случаи – 7.121 (9 нови)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 140.498 (5.086 нови)
 • Смртни случаи – 3.352 (116 нови)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!