diabetes-mellitus-ishranata
Споделете со пријателите!

Физичката активност претставува основна компонента на лекувањето и превенцијата на дијабетесот. Правилната исхрана подразбира дека храната треба да содржи јаглени хидрати (50-60%), масти (30-35%) и белковини (10-15%).
Дијабетес мелитус – шеќерната болест, претставува хронична или доживотна болест, која се карактеризира со нарушен метаболизам, на јаглените хидрати, масти и протеини и доведува до оштетување на крвните садови на целиот организам (оштетување на крвните садови на очите, бубрезите, срцето и долните екстремитети). Дијабетесот постои откако постои и човекот. За тоа сведочи Еберсовиот папирус кој датира многу векови пред новата ера. Денес е една од најмасовните болести, има карактеристики на пандемија, претставува не само здравствен туку и социјален и економски проблем.

Бројот на заболени во светот е поголем од 350.000 000,  a  во Р.  Македонија изнесува околу 140.000 болни. Болеста е доживотна  и  лекувањето е доживотно.  Дијабетесот е резултат на западниот начин на живот и намалената физичка активност. Бројот  на заболени може да се превенира со едукација за правилен начин на исхрана и физичка активност.

Правилната исхрана подразбира дека храната треба да содржи јаглени хидрати (50-60%), масти (30-35%) и белковини (10-15%). Нормално хрането лице што извршува нормална физичка активност треба да внесува 25 kcal/kg., натхрането лице 18  kcal/kg., а потхрането лице 30 kcal/kg. Физичката активност претставува основна компонента на лекувањето и превенцијата на дијабетесот. Се смета дека ја одложува појавата на дијабетесот кај лицата со висок ризик и дебелите лица, а дури до 40 % е понизок ризикот од кардиоваскуларна смрт кај физички активните лица во споредба со неактивните. Денес се препорачува движење или умерена физичка активност во траење од 30 минути пет пати неделно или 90 минути интензивни аеробни вежби неделно.

Прочитајте:  Помалку бемки не значат здрава кожа

прим. Д-р, Лилјана Нечевска


Споделете со пријателите!