optimistite-imaat-pozdravo-srce_images
Споделете со пријателите!

Оптимистите имаат два пати поголема шанса за идеално кардиоваскуларно здравје
Луѓето со позитивен став кон животот имаат подобро кардиоваскуларно здравје. Тоа го докажува новото истражување на Health Behavior and Policy review кое го испитувало поврзувањето помеѓу оптимизмот и здравјето на срцето и тоа врз 5 100 испитаници. Розалба Хернандез, професор за социјална работа на Универзитетот во Илиноис го споведувала истражувањето и како целокупен коментар објаснува дека оние со највисок степен на оптимизам имаат речиси двојно повеќе шансa да имаат идеално кардиоваскуларно здравје во споредба со песимистите.

Испитаниците биле мерени според седум параметри: крвен притисок, индексот на телесна маса, нивото на гликоза и холестелор, внесувањето на храна, физичката активност и пушењето цигари.

Тоа се истите параметри кои Американската асоцијација за здравје на срцето ги користела при дефинирањето на здравjето на срцето при кампањата „Седум едноставни животни правила“. Сите испитаници, при испитувањето давале одговoри како нула, еден или два, што се однесувало на здравјето како лошо, средно или идеално. Сите учесници, чија старосна граница била од 45 до 84 години, исто така пополнувале и прашалник за нивното ментално здравје, степенот на оптимизам и физичкото здравје (поконкретно артритис и болести на џигерот и бубрегот. Резултатите се дефинирале од 0 до 14, при што повеќе поени значело подобро здравје. Лицата кои се изјасниле како оптимисти, имале од 50 до 76% повеќе шанси за вкупен подобар резултат.

Оптимистите ималe подобро ниво на шеќер и холестелор. Тие биле физички поактивни, а самите одговори воделе кон фактот колку тие уживаат во животот.


Споделете со пријателите!