Споделете со пријателите!

Првпат изведена ТАВИ процедура – трансартериска аортна валвуларна имплантација

Универзитетската клиника за кардиологија, во соработка со доктори од државната кардиохирургија првпат изведоа ТАВИ процедура – трансартериска аортна валвуларна имплантација. Една од четирите интервенции по првпат е направена со локална анестезија, значи пациентот додека се работела интервенцијата бил во свесна состојба.

Станува збор за интервенција која ја извеле интервентен кардиолог и кардиохирург, а во која на пациентите им менува аортен залисток без да запирање на срцето и без отворање на градниот кош…..

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!