Споделете со пријателите!

Во оваа информација е даден преглед на моменталната состојба со мали сипаници во Република Македонија во текот на 2018 година, заклучно со 16.07.2018 година.
Во текот на 2017 година во РМ беа регистрирани вкупно 19 случаи на мали сипаници, 10 од нив поврзани во епидемија на територија на ЦЈЗ Скопје (пријавена на 25.09.2017, а одјавена на 16.11.2017). Останатите беа единечни случаи, 6 пријавени од ЦЈЗ Скопје и по еден од ПЕ Струга, ЦЈЗ Прилеп и ЦЈЗ Тетово. Од вкупно регистрираниот број на случаи 14 не се вакцинирани, 4 лица на возраст над 29 години биле вакцинирани со една доза, а едно лице со две дози. Индексниот случај во епидемијата беше невакцинирано дете кое имало контакт со сомнителен случај во Косово.

Моментална состојба

Во текот на 2018 година до ИЈЗ се пристигнати вкупно 23 пријави за мали сипаници. Од нив, 19 случаи се регистрирани како мали сипаници – 15 лабораториски потврдени, 3 со епидемиолошка врска и еден со клиничка слика на мали сипаници.

Еден е случај на мали сипаници кај странски државјанин (лабораториски потврден во ИЈЗ) кој не e прикажан во вкупниот број.

Дополнително, пријавени се уште 3 лица под сомнение за мали сипаници, но по епидемиолошкото истражување и лабораториската дијагностика, истите се отфрлени како случаи.

Во однос на местото на живеење, 7 лица од заболените живеат во Скопје, 8 во Дебар, а по еден во Куманово, Тетово, Струга и Охрид.

Пријавениот случај на странскиот државјанин бил на привремен престој во Охрид кај роднини, а со адреса на живеење во  Призрен, Косово.

Прочитајте:  Псоријаза, причини, дијагностика и симптоми

Во однос на возраста на заболените лица, по 4 случаи се на возраст под 1 година и од 1-4 години, по еден заболен е пријавен во возрасните групи од 5-9, 15-19 и 20-29 години, а најголем број (n=8) припаѓаат на возрасната група лица над 30 години…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!