imajte-povekje-deca-toa-go-zabavuvate-procesot-na-stareenje_image
Споделете со пријателите!

Истражувачите сугерираат дека бројот на децата родени од жена влијае врз брзината на нејзиното стареење
„Истражувачите сугерираат дека бројот на децата родени од жена влијае врз брзината на нејзиното стареење.“
Жените кои раѓаат повеќе преживеани деца имаат подолги теломери. Теломерите се заштитни капачиња кои се наоѓаат на краевите од нашите хромозоми, а главна задача им е да го штитат генетскиот материјал во нив. Подолгите теломери се составен дел на репликацијата на клетките и се поврзани со долговечноста. Бројот на децата родени од жена влијае на брзината со која старее нејзиното тело, тврдат новите истражувања.

Една студија на истражувачите на Универзитетот Симон Фрејзер сугерира дека бројот на деца родени од жена влијае врз стапката на нејзиното тело. Студијата предводена од професор Пабло Непомнаши, и постдокторскиот истражувач Синди Барха, откриле дека жените кои раѓаат повеќе преживеани деца имаат подолги теломери. Студијата била направена на 75 жени од две соседни домородни рурални Гватемалски заедници при што била измерена должина на нивните теломери. Должината на телеомерите на учесниците се мери на растојание од две временски точки од 13 години, преку примероци од плунка и букални брисеви. Ова е прва студија која ја испитува директната поврзаност помеѓу бројот на деца и скратувањето на телемерите кај луѓето со текот на времето. Според Непомнаши, наодите од студијата се контрадикторни со теоријата за животната историја која предвидува дека создавањето на поголем број потомци го забрзува темпото на биолошкото стареење. „Поспорото темпо на скратување на теломерите пронајдено кај учесниците во студијата, кои имаат повеќе деца сепак, може да се припише на драматичното зголемување на естрогенот, хормон произведен во текот на бременоста“, вели Непомнаши кој исто така ја предводи лабораторијата за здравје на мајки и деца на факултетот за здравствени науки. „Естрогенот функционира како моќен антиоксидант кој ги штити клетките од скратување на телемерите“.

Прочитајте:  Машко-женски стереотипи: мажи доктори и жени медицински сестри

Социјалното опкружување во кое живеат учесничките на студијата исто така може да влијае врз односот помеѓу нивните репродуктивни напори и темпото на стареење. „Жените што ги следевме во текот на студијата беа од популации на природното оплодување, каде што мајките кои носат бројни деца добиваат повеќе социјална поддршка од своите роднини и пријатели“, објаснува Непомнаши. „Големата поддршка води до зголемување на количеството на метаболна енергија што може да се распредели во одржување на ткивата, со што се забавува процесот на стареење“.


Споделете со пријателите!