Заболување на коските кое се карактеризира со прекумерна ресорпција, продукција и дезорганизација на коските. Причините за појавување не се познати и почесто се појавува кај мажите. Се манифестира со болка, деформација и фрактури, а најзафатени делови се карлицата, ‘рбетниот столб и черепот.