Главен протеин на сврзното ткиво кај животните и најзастапен протеин кај цицачите. Tој сочинува околу 25-35% од вкупната содржина на белковини во организмот. Во мускулното ткиво служи како главна компонента на ендомизиумот.